Geniet fan
de kuier
fan it leven

Holistische Energetische Therapie

Holistische Energetische Therapie is een natuurgeneeskundige therapie, die ervan uit gaat dat lichaam, geest en ziel in directe verbinding staan met elkaar. Een mens is een holos, een geheel.

Hoe gaat de therapie in zijn werk?
De therapie hanteert de werkvormen healing en reading. En kijkt naar de totale mens in mentaal, emotioneel, fysiek, sociaal, en spiritueel opzicht. Healing werkt met de energieën van het levenslichaam, de chakra’s. Intuïtief verbind ik me met jouw energie, voel en zie wat zich daarin laat zien en vertaal dit naar jouw ontwikkelings- en bewustwordingsproces. Door middel van gesprekken en zachte, liefdevolle aanrakingen word jij op zielsniveau aangeraakt, waardoor jouw energie beter kan gaan stromen.
Als er harmonie is in ons energie-systeem, is er ook harmonie in het fysieke lichaam.

Voor wie is deze therapie?
Voor de mens die op zoek is naar zichzelf, zichzelf beter wil leren kennen. Voor de mens die lichamelijke, spanningsgerelateerde klachten heeft. Jezelf worden is een proces waarbij iemand, zowel innerlijk als uiterlijk, zijn unieke waarde beseft en van daaruit durft te leven. In de therapie krijg je op jouw manier, op jouw wijze en in jouw tempo, inzicht in wie jij bent en wat jouw behoeftes zijn om gelukkig te zijn met jezelf en het leven dat je leidt.

Huis van het Hart geeft behandelingen aan huis op De Jister 3, 8806 KZ  te Achlum.

 

 “Een JA tegen het leven leidt tot prachtige momenten en mogelijkheden en je zult blij zijn dat je die hebt ervaren. Maar je zult ook uit de koers raken, struikelen en vallen. Je staat welbewust stil bij wie je bent, wat je hebt gedaan en wie je wilt zijn. Je beoefent de kunst van oprecht leven…”